infomedic

infomedic

beter multidisciplinair methodisch werken – er zijn voor de cliënt wanneer nodig

curriculum vitae

Personalia

Maurice van Elburg

Maurice van Elburg

maurice@infomedic.nl

06-13916109

Hoofdstraat 21, 6994 AC De Steeg

Is dit uitgebreide CV je te lang?

Je kunt ook mijn korte CV bekijken.

Kort CV

SOCIAL MEDIA

Visie op mijn werk

Als projectleider bereik je het snelst resultaat als je de materie grondig kent. In sommige situaties is een niet-inhoudsdeskundig projectleider ook effectief, maar in de meeste situaties geloof ik daar niet in. Ik sta dus in voor mijn inhoudelijke expertise als ik een opdracht aanneem. Deze is opgebouwd in ruim 15 jaar ervaring bij instellingen van zeer diverse aard, met elk een eigen visie, cultuur en context.

Daarnaast moet je niet alleen acties benoemen en verdelen, maar zelf ook de handen uit de mouwen steken. Echter, alleen als dat echt nodig is. Als je klant het zelf kan en er de tijd voor heeft, waarom zou een dure externe het werk dan uitvoeren? Ik zoek dus altijd eerst naar iemand die een bepaalde actie intern kan en wil oppakken. Uiteraard houd ik daarbij goed de vinger aan de pols als het gaat om voortgang en kwaliteit.

Ik werk sterk vanuit een bottom-up benadering: mensen die het werk uitvoeren meenemen, overtuigen, naar hen luisteren, hen heel serieus nemen en coachen. Ik word heel vrolijk als ik positieve feedback krijg vanaf de werkvloer, dan ben ik best een beetje trots. Ik doe het voor hen – en voor de cliënten die zij zo geweldig helpen!

Lees meer over mijn visie op de juiste aanpak binnen zorginstellingen via onderstaande knop.

Visie

LOOPBAAN

2001

Zelfstandig ondernemer

Infomedic (2005 – )

Advies en projectleiding in zorg en welzijn. Slimmer organiseren door niet altijd zelf het wiel uit te vinden, maar te leren van goede ideeën van anderen. Combineren, verbinden en doorontwikkelen.

2014

Directeur

Slimvitaal Academy B.V. (2018 – )

Slimvitaal Academy B.V. biedt e-learning programma’s aan voor medewerkers in de langdurige zorg (VVT, gehandicaptenzorg, GGZ, etc.). Onze modules belichten zowel de inhoudelijke kant als het werken met de applicaties die de processen ondersteunen.

2018

Directeur

Slimvitaal (2014 – )

Slimvitaal bedenkt, ontwikkelt en verkoopt toepassingen (zoals app’s) die ten doel hebben personen zo veel mogelijk in staat te stellen hun leven gezond, zelfstandig en veilig te leiden zoals zij dat zelf willen. Daarbij maken we gebruik van moderne middelen die zijn gebaseerd op “the quantified self”.

2014

Zelfstandig ondernemer

Apperto B.V. (2014 – )

Met Apperto richt ik mij op onconventionele, moderne oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, zoals gezondheid, mobiliteit, duurzaamheid, financiële houdbaarheid en cultuur.

2001

Senior consultant

Infozorg B.V. (2001 – 2005)

Consultant en projectleider bij projecten op het terrein van de informatievoorziening. Infozorg was destijds vooral gericht op verantwoording van de productie van zorginstellingen. Mijn focus lag meer op de inrichting van de bedrijfsvoering in de breedste zin, inclusief integratie na fusie, reorganisatie, etc.

1996

Informatiemanager

Fusus B.V. (1996 – 2001)

Na eerst bij dochtermaatschappij en rolstoelenfabriek Revab B.V. (nu: Life & Mobility) te hebben gewerkt, gevraagd om informatiemanager te worden van de holding. Onder de holding vielen diverse bedrijven die hulpmiddelen maken of verkopen.

1994

Manager bedrijfsvoering

Storm International B.V. (1994 – 1995)

Storm was een import- en verkoopbedrijf dat beugels importeerde en distribueerde om houders van mobiele telefoons op te monteren.

NEVENFUNCTIE

2006

Lid Raad van Toezicht

Gelderse Stichting tot beheer en bewindvoering ter bescherming van meerderjarigen (2006 – 2014)

De GSBB beheert de financiële middelen van personen die daartoe zelf niet meer in staat zijn, bijvoorbeeld door geestelijk onvermogen, al dan niet samenhangend met ouderdom. Zij voeren dezelfde taken uit voor personen die door de kantonrechter onder bewindvoering zijn geplaatst.

OPLEIDING

2002

Bedrijfswetenschappen

Samenwerkingsverband Vrije Universiteit Amsterdam en VNO/NCW (2001 – 2002)

Postdoctorale opleiding bedrijfswetenschappen. Afstudeeropdracht op het gebied van organisatiekunde.

2000

Prince 2

Pink Elephant (2000)

Zowel de Foundation als Practicioner opleiding gedaan en gecertificeerd.

1993

Retorica

Radboud Universiteit Nijmegen (1989 – 1993)

Retorica en stijlkunde (vakgroep Nederlandse taal- en letterkunde).

GEBOREN

1971

17 april 1971

 • Zakelijk, bedrijfsmatig, resultaatgericht
 • Duidelijk, communicatief, mensgericht
 • Gericht op ontwikkeling, zowel conceptueel (innovatie) als van mensen
 • Coachende en resultaatgerichte managementstijl
 • Open, benaderbaar, inspirerend
 • Bruggenbouwer: van idee naar ontwerp, van ontwerp naar realisatie, van “dit kan niet” naar “ik wil dit”
 • Wijn
 • Klassieke muziek
 • Filosofie
 • Lezen
 • Design

BEKIJK MIJN PROFIEL OP LINKEDIN

MIJN LINKEDIN PROFIEL

Ervaring

A1 Topzorg

A1 Topzorg Maastricht

Inrichting informatiesysteem TIS voor thuiszorg en verstrekking hulpmiddelen (incl. uitleen).

Sint Annaklooster

Sint Annaklooster Eindhoven

 • Herontwerp administratieve processen
 • Selectie en inrichting informatiesysteem Helios: ECD, planning, productieregistratie en HR.
Zorggroep Archipel

Zorggroep Archipel Eindhoven

 • Opstellen meerjarenplan Informatisering & Automatisering (scope periode: 1. 2009-2011 en 2. 2016-2019).
 • Programmamanagement uitvoering meerjarenplan (periode 2009-2011).
 • Beschrijven “ideale cliëntproces” als stip op de horizon (2016).
 • Begeleiden realiseren “ideale cliëntproces”, nieuwe beheerorganisatie en informatie-architectuur (2017-2018).
Arduin

Arduin Middelburg

 • Workshop planning in de breedte:
  • werken met normen ZZP
  • formatieplanning
  • jaar(uren)systematiek
  • werken met bruto – netto
  • voorwaarts roterend roosteren
  • sturen op de personeelsmix
  • verlof spreiden
  • de eerste dag verzuim opvangen
Beeuwkes

Beeuwkes Ede

 • Opstellen meerjarenplan Informatisering & Automatisering.
 • Optimalisatie / herinrichting informatiesysteem planning, productieregistratie en HR.
Brabantzorg

Brabantzorg ’s Hertogenbosch

Begeleiden projectleider bij implementatie informatiesysteem Caress voor ECD, planning en productieregistratie.

Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Eindhoven

 • Advies inrichting beheerorganisatie informatievoorziening.
 • Begeleiden selectie informatiesysteem voor EKD.
Careyn

Careyn Schiedam / Spijkenisse

Harmoniseren van de processen van de fusie-organisaties, inclusief migratie van diverse informatiesystemen naar 1 geselecteerd informatiesysteem: Caress.

Het ging hier om een migratie van 5 informatiesystemen van even zoveel organisaties, met eigen processen, werkwijzen, afspraken in de keten, HR-systemen, etc. etc.

Centrum Maatschappelijke Dienstverlening

Centrum Maatschappelijke Dienstverlening Veenendaal

 • Opstellen meerjarenplan Informatisering & Automatisering.
 • Optimalisatie / herinrichting informatiesysteem planning, productieregistratie en HR.
 • Interim manager afdeling ICT.
Espria

Espria Amsterdam

Migratie cliënt- en medewerkergegevens naar Caress bij de overname van delen van Amsterdam Thuiszorg.

Evean

Evean Amsterdam, Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Noord

 • Implementatie capaciteitsmanagement, inclusief:
  • Uniformeren roosterproces.
  • Implementatie digitaal roosteren in Caress.
  • Implementatie pre-ECD.
  • Werken met roosterbomen en basisroosters.
  • Flexibiliseren inzet en onderzoek flexpool.
  • Coachen hoger management, middenkader, medewerkers bedrijfsburo’s en EVV’s.
  • Onderzoek sturen op de zorgvraag.
 • Implementatie bekostiging intramuraal o.b.v. ZZP’s.
 • Implementatie wijkgerichte planning (bedrijfsburo’s).
GGNet

GGNet Warnsveld

Begeleiden opstellen meerjarenplan Informatisering & Automatisering.

GroeneKruisDomicura / Groene Kruis Zorg

GroeneKruisDomicura / Groene Kruis Zorg Maastricht

 • Opstellen meerjarenplan Informatisering & Automatisering.
 • Implementatie informatiesysteem planning en productieregistratie TIS.
 • Pakketvergelijking informatiesystemen bij fusie Groene Kruis Zorg en Domicura.
 • Harmoniseren van de processen van de fusie-organisaties, inclusief migratie van diverse informatiesystemen naar 1 geselecteerd informatiesysteem: Qic.
 • Optimalisatie planning thuiszorg, inclusief coaching senior planners.
's Heerenloo regio Zeeland

’s Heerenloo regio Zeeland Middelburg

 • Implementatie “vernieuwd cliëntproces” en “methodisch werken met Plancare”, inclusief:
  • herinrichting ondersteuningsplan
  • medisch dossier (medische dienst)
  • inrichting behandelcomponent (paramedici)
  • onvrijwillige zorg
Leger des Heils

Leger des Heils Almere

 • Interim Manager Primair Proces – verantwoordelijk voor de VVT: verpleeghuis Buitenhaeghe en de teams thuiszorg en OGGZ.
 • Implementatie capaciteitsmanagement.
 • Voorbereiding implementatie Volledig Pakket Thuis (VPT).
MagentaZorg

MagentaZorg Heerhugowaard

 • Implementatie capaciteitsmanagement, inclusief:
  • Uniformeren en centraliseren roosterproces, inclusief verlofspreiding (“jaarurensystematiek”).
  • Implementatie digitaal roosteren.
  • Werken met roosterbomen en basisroosters.
  • Coachen middenkader en planners.
 • Herontwerp processen HR, planning en salarisadministratie.
Prezzent

Prezzent Zaltbommel

 • Implementatie “Cyclisch werken met het ECD” in Plancare.
 • Optimalisatie roosteren en flexibel werken, inclusief selectie en implementatie nieuwe plan- / roosterapplicatie Monaco.
Proteion

Proteion Horn

Advies inrichting cliëntservicebureau.

Revab

Revab Silvolde

Conceptontwikkeling, realisatie randvoorwaarden en implementatie van een innovatief concept waarbij een grote zorgverzekeraar, een groep (vooral intramurale) zorginstellingen en Revab samenwerkten om een besparing te realiseren op het gebied van verstrekking van rolstoelen; de toepassing van dit concept is inmiddels landelijk.

Savant Zorg

Savant Zorg Helmond

 • Opstellen meerjarenplan Informatisering & Automatisering.
 • Programmamanagement uitvoering meerjarenplan, inclusief:
  • Herontwerp administratieve processen.
  • Optimalisatie / herinrichting informatiesysteem: ECD, planning en productieregistratie.
  • Uniformeren en implementatie digitale planning delen van de thuiszorg.
  • Selectie en inrichting informatiesysteem: HR en salarisadministratie.
  • Managementinformatie.
 • Inrichten beheerorganisatie informatievoorziening.
 • Advies toekomstrichting frontoffice.
SWZ zorg

SWZ zorg Son

 • Centralisatie administratieve taken, decentralisatie cliëntgerichte taken.
 • Optimalisatie ECD in Plancare.
 • Inventarisatie eisen en wensen behandelplan.
 • Selectie en implementatie medisch dossier in Promedico.
 • Formuleren visie, strategie en kaders Innovatie & Informatie & ICT.
Surplus / Circonflex / De Markenlanden

Surplus / Circonflex / De Markenlanden Zevenbergen

 • Opstellen meerjarenplan Informatisering & Automatisering.
 • Begeleiden projectleider optimalisatie / herinrichting informatiesysteem planning, productieregistratie en HR.
Syndion

Syndion Gorinchem

 • Implementatie “Cyclisch werken met het ECD” in Plancare.
 • Optimalisatie back-office / administratieve processen.
 • Quick-scan ambulante begeleiding en gezinsondersteuning.
 • Optimalisatie roosteren en flexibel werken, inclusief selectie en implementatie nieuwe plan- / roosterapplicatie Monaco.
Topaz

Topaz Leiden

 • “Planning en roosteren 2.0”, inclusief flexibel werken, de organisatorische kant en selectie en implementatie nieuwe plan- / roosterapplicatie.
Triade

Triade Lelystad

 • Quick-scan Bureau Personeelsplanning en capaciteitsmanagement.
Vivent

Vivent ’s Hertogenbosch

 • Onderzoek oorzaken en oplossingen vastgelopen implementatie digitale planning.
Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Zorggroep Oude en Nieuwe Land Steenwijk

 • Implementatie informatiesysteem ECD, planning en productieregistratie Caress.
 • Ontvlechting informatiesystemen na splitsing van IJsselmeerziekenhuizen.
ZuidOostZorg

ZuidOostZorg Drachten

 • Opstellen meerjarenplan Informatisering & Automatisering.
 • Onderzoek oorzaken en oplossingen vastgelopen implementatie ECD in Cura.
ZuidZorg

ZuidZorg Eindhoven

 • Programmamanager reorganisatie: van een regionale naar een doelgroep gebaseerde organiseerde structuur – met alles erop en eraan!
 • Fusieonderzoek.
 • Interim directeur Huishoudelijke zorg (1.000+ medewerkers): turn-around bij invoering van de WMO – een van de eerste keren dat “zorgen voor” is vertaald naar “zorgen dat”.
 • Harmoniseren van de processen van de fusie-organisaties Thuiszorg Eindhoven en Thuiszorg Kempenstreek, inclusief migratie van diverse informatiesystemen naar geselecteerde informatiesystemen.