infomedic

infomedic

beter multidisciplinair methodisch werken – er zijn voor de cliënt wanneer nodig

IETS OVER MIJ

Maurice van Elburg

Maurice van Elburg

maurice@infomedic.nl

06-13916109

Ik werk door het hele land

Hallo. Ik ben Maurice van Elburg en ben projectleider.friskijker.innovator.consultant.dwarsdenker.

Ik help verpleeghuizengehandicaptenzorginstellingenwijkteamsjeugdzorginstellingenGGZ-instellingen

beter multidisciplinair methodisch werken tegen de laagste kosten.

Ik ben gespecialiseerd in e-health.het inrichten en verbeteren van het ECD.alles rondom planning.multidisciplinair samenwerken.slimme processen.methodisch werken.

WAT DOE IK?

ECD / METHODISCH WERKEN

Ik ben specialist op het gebied van het ECD. Niet zozeer van papier naar digitaal, maar beter multidisciplinair methodisch werken. Slimmer organiseren en de kwaliteit verbeteren.

PLANNING

Ik ben specialist op het gebied van planning in de breedste zin. Hierbij gebruik ik een “koffer” praktische tools waar medewerkers blij van worden.

PROJECTLEIDING

Ik ben een zeer ervaren projectleider. Gecertificeerd als Prince 2 Practitioner. Belangrijkst zijn volgens mij: communicatie, mensen betrekken en ruimte geven en rustig blijven onder druk.

INNOVATIE

Afwijken van de gebaande paden. Goede ideeën die ik onderweg tegenkom verbinden. Geen innovatie als doel op zich, maar slimme dingen verder verbeteren.

HOE IK WERK

IDEE

ANALYSE

PLAN

DOEN

CHECK

NAZORG

SOCIAL MEDIA

FORMELE ZAKEN: Infomedic is een handelsnaam van Apperto B.V.

KvK: 60500417

BTW-nummer: NL853937916B01

Personalia

Maurice van Elburg

Maurice van Elburg

maurice@infomedic.nl

06-13916109

Eosstraat 476, 1076DT Amsterdam

Is dit uitgebreide CV je te lang?

Je kunt ook mijn korte CV bekijken.

Kort CV

SOCIAL MEDIA

Ervaring

A1 Topzorg

A1 Topzorg Maastricht

Inrichting informatiesysteem TIS voor thuiszorg en verstrekking hulpmiddelen (incl. uitleen).

Sint Annaklooster

Sint Annaklooster Eindhoven

 • Herontwerp administratieve processen
 • Selectie en inrichting informatiesysteem Helios: ECD, planning, productieregistratie en HR.
Zorggroep Archipel

Zorggroep Archipel Eindhoven

 • Opstellen meerjarenplan Informatisering & Automatisering (scope periode: 1. 2009-2011 en 2. 2016-2019).
 • Programmamanagement uitvoering meerjarenplan (periode 2009-2011).
 • Beschrijven “ideale cliëntproces” als stip op de horizon (2016).
 • Begeleiden realiseren “ideale cliëntproces”, nieuwe beheerorganisatie en informatie-architectuur (2017-2018).
Arduin

Arduin Middelburg

 • Workshop planning in de breedte:
  • werken met normen ZZP
  • formatieplanning
  • jaar(uren)systematiek
  • werken met bruto – netto
  • voorwaarts roterend roosteren
  • sturen op de personeelsmix
  • verlof spreiden
  • de eerste dag verzuim opvangen
Beeuwkes

Beeuwkes Ede

 • Opstellen meerjarenplan Informatisering & Automatisering.
 • Optimalisatie / herinrichting informatiesysteem planning, productieregistratie en HR.
Brabantzorg

Brabantzorg ’s Hertogenbosch

Begeleiden projectleider bij implementatie informatiesysteem Caress voor ECD, planning en productieregistratie.

Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Eindhoven

 • Advies inrichting beheerorganisatie informatievoorziening.
 • Begeleiden selectie informatiesysteem voor EKD.
Careyn

Careyn Schiedam / Spijkenisse

Harmoniseren van de processen van de fusie-organisaties, inclusief migratie van diverse informatiesystemen naar 1 geselecteerd informatiesysteem: Caress.

Het ging hier om een migratie van 5 informatiesystemen van even zoveel organisaties, met eigen processen, werkwijzen, afspraken in de keten, HR-systemen, etc. etc.

Centrum Maatschappelijke Dienstverlening

Centrum Maatschappelijke Dienstverlening Veenendaal

 • Opstellen meerjarenplan Informatisering & Automatisering.
 • Optimalisatie / herinrichting informatiesysteem planning, productieregistratie en HR.
 • Interim manager afdeling ICT.
Espria

Espria Amsterdam

Migratie cliënt- en medewerkergegevens naar Caress bij de overname van delen van Amsterdam Thuiszorg.

Evean

Evean Amsterdam, Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Noord

 • Implementatie capaciteitsmanagement, inclusief:
  • Uniformeren roosterproces.
  • Implementatie digitaal roosteren in Caress.
  • Implementatie pre-ECD.
  • Werken met roosterbomen en basisroosters.
  • Flexibiliseren inzet en onderzoek flexpool.
  • Coachen hoger management, middenkader, medewerkers bedrijfsburo’s en EVV’s.
  • Onderzoek sturen op de zorgvraag.
 • Implementatie bekostiging intramuraal o.b.v. ZZP’s.
 • Implementatie wijkgerichte planning (bedrijfsburo’s).
GGNet

GGNet Warnsveld

Begeleiden opstellen meerjarenplan Informatisering & Automatisering.

GroeneKruisDomicura / Groene Kruis Zorg

GroeneKruisDomicura / Groene Kruis Zorg Maastricht

 • Opstellen meerjarenplan Informatisering & Automatisering.
 • Implementatie informatiesysteem planning en productieregistratie TIS.
 • Pakketvergelijking informatiesystemen bij fusie Groene Kruis Zorg en Domicura.
 • Harmoniseren van de processen van de fusie-organisaties, inclusief migratie van diverse informatiesystemen naar 1 geselecteerd informatiesysteem: Qic.
 • Optimalisatie planning thuiszorg, inclusief coaching senior planners.
's Heerenloo regio Zeeland

’s Heerenloo regio Zeeland Middelburg

 • Implementatie “vernieuwd cliëntproces” en “methodisch werken met Plancare”, inclusief:
  • herinrichting ondersteuningsplan
  • medisch dossier (medische dienst)
  • inrichting behandelcomponent (paramedici)
  • onvrijwillige zorg
Leger des Heils

Leger des Heils Almere

 • Interim Manager Primair Proces – verantwoordelijk voor de VVT: verpleeghuis Buitenhaeghe en de teams thuiszorg en OGGZ.
 • Implementatie capaciteitsmanagement.
 • Voorbereiding implementatie Volledig Pakket Thuis (VPT).
MagentaZorg

MagentaZorg Heerhugowaard

 • Implementatie capaciteitsmanagement, inclusief:
  • Uniformeren en centraliseren roosterproces, inclusief verlofspreiding (“jaarurensystematiek”).
  • Implementatie digitaal roosteren.
  • Werken met roosterbomen en basisroosters.
  • Coachen middenkader en planners.
 • Herontwerp processen HR, planning en salarisadministratie.
Prezzent

Prezzent Zaltbommel

 • Implementatie “Cyclisch werken met het ECD” in Plancare.
 • Optimalisatie roosteren en flexibel werken, inclusief selectie en implementatie nieuwe plan- / roosterapplicatie Monaco.
Profila Zorggroep

Profila Zorggroep Houten

 • Herinrichting ECD in Pluriform.
Proteion

Proteion Horn

Advies inrichting cliëntservicebureau.

Revab

Revab Silvolde

Conceptontwikkeling, realisatie randvoorwaarden en implementatie van een innovatief concept waarbij een grote zorgverzekeraar, een groep (vooral intramurale) zorginstellingen en Revab samenwerkten om een besparing te realiseren op het gebied van verstrekking van rolstoelen; de toepassing van dit concept is inmiddels landelijk.

Savant Zorg

Savant Zorg Helmond

 • Opstellen meerjarenplan Informatisering & Automatisering.
 • Programmamanagement uitvoering meerjarenplan, inclusief:
  • Herontwerp administratieve processen.
  • Optimalisatie / herinrichting informatiesysteem: ECD, planning en productieregistratie.
  • Uniformeren en implementatie digitale planning delen van de thuiszorg.
  • Selectie en inrichting informatiesysteem: HR en salarisadministratie.
  • Managementinformatie.
 • Inrichten beheerorganisatie informatievoorziening.
 • Advies toekomstrichting frontoffice.
SWZ zorg

SWZ zorg Son

 • Centralisatie administratieve taken, decentralisatie cliëntgerichte taken.
 • Optimalisatie ECD in Plancare.
 • Inventarisatie eisen en wensen behandelplan.
 • Selectie en implementatie medisch dossier in Promedico.
 • Formuleren visie, strategie en kaders Innovatie & Informatie & ICT.
Surplus / Circonflex / De Markenlanden

Surplus / Circonflex / De Markenlanden Zevenbergen

 • Opstellen meerjarenplan Informatisering & Automatisering.
 • Begeleiden projectleider optimalisatie / herinrichting informatiesysteem planning, productieregistratie en HR.
Syndion

Syndion Gorinchem

 • Implementatie “Cyclisch werken met het ECD” in Plancare.
 • Optimalisatie back-office / administratieve processen.
 • Quick-scan ambulante begeleiding en gezinsondersteuning.
 • Optimalisatie roosteren en flexibel werken, inclusief selectie en implementatie nieuwe plan- / roosterapplicatie Monaco.
Topaz

Topaz Leiden

 • “Planning en roosteren 2.0”, inclusief flexibel werken, de organisatorische kant en selectie en implementatie nieuwe plan- / roosterapplicatie.
Triade

Triade Lelystad

 • Quick-scan Bureau Personeelsplanning en capaciteitsmanagement.
Vivent

Vivent ’s Hertogenbosch

 • Onderzoek oorzaken en oplossingen vastgelopen implementatie digitale planning.
De Wever

De Wever ‘Tilburg

 • Inrichten van de beheerorganisatie van de informatievoorziening.
Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Zorggroep Oude en Nieuwe Land Steenwijk

 • Implementatie informatiesysteem ECD, planning en productieregistratie Caress.
 • Ontvlechting informatiesystemen na splitsing van IJsselmeerziekenhuizen.
ZuidOostZorg

ZuidOostZorg Drachten

 • Opstellen meerjarenplan Informatisering & Automatisering.
 • Onderzoek oorzaken en oplossingen vastgelopen implementatie ECD in Cura.
ZuidZorg

ZuidZorg Eindhoven

 • Programmamanager reorganisatie: van een regionale naar een doelgroep gebaseerde organiseerde structuur – met alles erop en eraan!
 • Fusieonderzoek.
 • Interim directeur Huishoudelijke zorg (1.000+ medewerkers): turn-around bij invoering van de WMO – een van de eerste keren dat “zorgen voor” is vertaald naar “zorgen dat”.
 • Harmoniseren van de processen van de fusie-organisaties Thuiszorg Eindhoven en Thuiszorg Kempenstreek, inclusief migratie van diverse informatiesystemen naar geselecteerde informatiesystemen.

IK HOOR GRAAG VAN JE

Maurice van Elburg

Maurice van Elburg

maurice@infomedic.nl

06-13916109

Eosstraat 476, 1076DT Amsterdam

FORMELE ZAKEN: Infomedic is een handelsnaam van Apperto B.V.

KvK: 60500417

BTW-nummer: NL853937916B01

SOCIAL MEDIA