Maurice van Elburg

Maurice van Elburg

consultant en projectleider in de langdurige zorg

Capaciteitsmanagement

Zoals ik in mijn visie stel, is de sleutel om beter met minder te doen grondige kennis van het operationele proces.

Zorginstellingen zijn helaas vaak dichtgeregeld en maar weinig medewerkers weten hoe de operatie echt in elkaar steekt: hoe worden roosters gemaakt? hoe gaat de planning van de zorg? wie bepaalt uiteindelijk wie wat wanneer bij welke cliënt doet? op basis waarvan? is het kwalitatief verantwoord? voldoet het aan de vraag van de cliënt? is het efficiënt en effectief georganiseerd? en wordt het ook echt zo uitgevoerd?

In het rooster- en planproces worden de beslissingen genomen die uiteindelijk leiden tot een positief of negatief bedrijfsresultaat. 

Weet u wanneer, door wie en op basis waarvan die besluiten worden genomen?

Het is mijn stellige overtuiging dat als je echt beter met minder wilt doen, je helemaal aan de basis moet beginnen. De basis is de organisatie van het ontmoeten van cliënt en zorgprofessional. Dat moet je excellent georganiseerd hebben. Wat ook inhoudt dat de randvoorwaarden zijn ingevuld om het ook uit te voeren zoals het was bedoeld.

De kloof overbruggen

In theorie zal vrijwel iedereen bovenstaande beamen. Maar waarom gebeurt het dan onvoldoende? Omdat de kennis van dat “laagste” (eigenlijk dus het hoogste) niveau uiterst schaars is. Omdat het als saai of “operationeel geneuzel” wordt gezien. Terwijl het (financiële en kwalitatieve) resultaat daar grotendeels wordt bepaald!

Capaciteitsmanagement

Ik kan u helpen bij de vraag: “Hoe kunnen we betere, op de cliënt afgestemde zorg leveren tegen minder kosten?”

Ik heb meer dan tien jaar in de keuken gekeken van tientallen succesvolle en minder succesvolle instellingen, zowel bij extramurale als intramurale zorginstellingen: V&V, thuiszorg, gehandicaptenzorg, GGZ, jeugdzorg en maatschappelijk werk. Ik heb veel goede, bruikbare ideeën verzameld en samengevoegd tot een concept dat valt in de categorie “capaciteitsmanagement”.

Capaciteitsmanagement is niet moeilijk

Iedereen weet wel dat capaciteitsmanagement gaat over het afstemmen van zorgaanbod op zorgvraag. Ik ga verder en maak het concreet, meetbaar en begrijpelijk. Het laat zien dat doelstellingen op het gebied van cliënttevredenheid, kwalitatief hoogwaardige zorg, medewerkertevredenheid en de organisatiedoelstellingen als productiviteit en effectiviteit samenvallen. Waar vaak wordt gedacht dat deze doelstellingen op gespannen voet staan, blijkt dat helemaal niet zo te zijn.

Mijn concept is concreet en praktisch

De kunst is concrete handvatten te geven aan de werkvloer en degenen die dat proces ondersteunen. En dat is wat ik doe: ik blijf niet steken in abstracte, strategische hoofdlijnen, maar maak de vertaling naar wat dit in de praktijk betekent, ga concreet aan de slag, begeleid en help degenen die de zorg leveren en degenen die hen direct ondersteunen. Soms is een aanwijzing voldoende, soms moet je het voordoen, vaak moet je een tijdje begeleiden. Het loont, dat is inmiddels bewezen.

DOWNLOAD WHITEPAPER

Ik heb veel slimme ideeën die ik ben tegengekomen als het gaat om capaciteitsmanagement in verpleeghuizen en verzorgingshuizen in een whitepaper verzameld.

DOWNLOAD