Maurice van Elburg

Maurice van Elburg

consultant en projectleider in de langdurige zorg

Planning en de organisatie van de zorg

Planning lijkt soms een ’technisch’ verhaal – een zoektocht naar efficiency, kostenbesparing, voldoen aan regelgeving. Dat hoeft niet. Uiteindelijk wil je medewerkers laten opbloeien doordat ze het werk doen waarvoor ze hebben gekozen. De kwaliteit van leven van zowel cliënten als de medewerkers zelf neemt toe en … de personele kosten blijven beheersbaar. Wat moet… Continue reading

Hoeveel uren zorg per ZZP?

In vrijwel alle projecten op het gebied van capaciteitsmanagement die ik draai, komt op enig moment die vraag weer terug: hoeveel uren zorg mag ik inzetten per ZZP? Logische en goede vraag. Voorheen: de HHM-norm Bij de introductie van de bekostiging op basis van ZZP’s is door de NZa de zgn. HHM-norm geïntroduceerd. Op basis… Continue reading

Nieuwe versie: Tool van ZZP-mix tot rooster incl. financiën

15 jaar geleden “ontdekte” ik dat alles rondom planning binnen veel instellingen een black box is. Iedereen snapt dat de begroting leidend is, er een vertaling moet worden gemaakt naar personele inzet en daar roosters op gebaseerd worden. Maar hoe dit nu precies gaat… Terwijl in deze instellingen de loonkosten vaak de grootste kostenpost zijn!… Continue reading

Wat is capaciteitsmanagement? (shortread)

Capaciteitsmanagement is het structureel op elkaar afstemmen van het aanbod op de zorgvraag: ervoor zorgen dat precies die medewerkers met die kwaliteiten / bevoegdheden beschikbaar zijn op het moment van de dag dat ze nodig zijn. Hiervoor moet je de volgende dingen doen: Zoek naar de balans tussen de belangen van cliënt, medewerker en organisatie Werk op basis… Continue reading

Wat is capaciteitsmanagement? (longread)

Capaciteitsmanagement is het structureel op elkaar afstemmen van het aanbod op de zorgvraag: ervoor zorgen dat precies die medewerkers met die kwaliteiten / bevoegdheden beschikbaar zijn op het moment van de dag dat ze nodig zijn. Het sluitstuk van capaciteitsmanagement is het inroosteren van medewerkers. De essentie van capaciteitsmanagement is vooruit kijken, problemen voorkomen in plaats van oplossen…. Continue reading

Wat is goed roosteren?

Bij zorginstellingen zijn de personeelskosten vaak de grootste uitgave. Zorg gaat immers om mensen die andere mensen helpen. Als een instelling in de zorg financieel in de problemen komt, heeft dat vaak te maken met te hoge personeelskosten. Goed inroosteren van personeel is dus enorm belangrijk. Maar hoe doe je dat? Wat is nu eigenlijk goed… Continue reading

Capaciteitsmanagement

Zoals ik in mijn visie stel, is de sleutel om beter met minder te doen grondige kennis van het operationele proces. Zorginstellingen zijn helaas vaak dichtgeregeld en maar weinig medewerkers weten hoe de operatie echt in elkaar steekt: hoe worden roosters gemaakt? hoe gaat de planning van de zorg? wie bepaalt uiteindelijk wie wat wanneer bij welke… Continue reading