Maurice van Elburg

Maurice van Elburg

consultant en projectleider in de langdurige zorg

Nieuwe versie: Tool van ZZP-mix tot rooster incl. financiën

15 jaar geleden “ontdekte” ik dat alles rondom planning binnen veel instellingen een black box is. Iedereen snapt dat de begroting leidend is, er een vertaling moet worden gemaakt naar personele inzet en daar roosters op gebaseerd worden. Maar hoe dit nu precies gaat… Terwijl in deze instellingen de loonkosten vaak de grootste kostenpost zijn! En er alleen met de juiste mensen, op het juiste tijdstip, op de juiste plek kwaliteit kan worden gegarandeerd.

In de loop der jaren “ontstond” als het ware een heel simpel tooltje om dit hele proces in kaart te brengen. Oorspronkelijk was deze vooral op de thuiszorg gericht. Met de invoering van bekostiging op basis van ZZP’s, nam de versie voor verpleeghuizen en locaties gehandicaptenzorg een grote vlucht.

Tot wat maanden geleden voldeed het tooltje prima door alleen met fte’s te rekenen. Er was immers een directe relatie met de urenopbouw binnen iedere ZZP die de NZa jaarlijks publiceert. Maar toen kwamen de kwaliteitsgelden. Hoe gaan we die nu verrekenen? Hoe zetten we die eigenlijk in? En wat betekent het als die gelden verrekend gaan worden in de tarieven?

Goed nieuws! De tool waarin nu naast fte’s ook in euro’s kan worden gerekend is gereed. En… de tool is nu ook uitgebreid met dagbesteding en behandeling. Tot nu toe was de tool immers uitsluitend gericht op de component “woonzorg”.

Gebruik je de tool al? Neem contact met me op voor de nieuwe versie!

Gebruik je de tool nog niet, maar heb je wel interesse? Neem dan contact met me op om dit nader toe te lichten. De tool is namelijk een eenvoudig en beproefd hulpmiddel, maar niet meer dan een tool. Het gaat om de gedachte die erachter zit. Het is een containerbegrip, maar het gaat hier om capaciteitsmanagement in de ware zin van het woord. Van ZZP-mix naar begroting, naar roosters, naar het sturen op inzet. Waarbij de zorgvraag per profiel (ZZP) centraal staat. Ik zie ernaar uit dit concept bij meer organisaties te introduceren! De waarde ervan is in de praktijk bewezen.