Maurice van Elburg

Maurice van Elburg

consultant en projectleider in de langdurige zorg

Planning en de organisatie van de zorg

Planning lijkt soms een ’technisch’ verhaal – een zoektocht naar efficiency, kostenbesparing, voldoen aan regelgeving. Dat hoeft niet. Uiteindelijk wil je medewerkers laten opbloeien doordat ze het werk doen waarvoor ze hebben gekozen. De kwaliteit van leven van zowel cliënten als de medewerkers zelf neemt toe en … de personele kosten blijven beheersbaar. Wat moet… Continue reading

Hoeveel uren zorg per ZZP?

In vrijwel alle projecten op het gebied van capaciteitsmanagement die ik draai, komt op enig moment die vraag weer terug: hoeveel uren zorg mag ik inzetten per ZZP? Logische en goede vraag. Voorheen: de HHM-norm Bij de introductie van de bekostiging op basis van ZZP’s is door de NZa de zgn. HHM-norm geïntroduceerd. Op basis… Continue reading

Primair proces “hoog over” van langdurige zorg

Het is een open deur te zeggen dat zorginstellingen in de langdurige zorg complex zijn. Daar komt bij dat iedere instelling zijn eigen geschiedenis, context, systemen, cultuur, noem maar op heeft. Toch is het mogelijk op een bepaald niveau de grote gemeenschappelijke deler te achterhalen. Zo is communicatie in de keten over administratieve aspecten volledig… Continue reading

Multidisciplinair methodisch samenwerken

In 2019 stond in vrijwel al mijn projecten multidisciplinair methodisch samenwerken centraal. In deze gevallen ging het om de disciplines: zorg, dagbesteding, behandeling en medisch. In dit blogartikel zet ik met brede penseelstreken wat bevindingen en overwegingen op een rij. Discipline zorg Vrijwel altijd is er een “basis” team dat in elk geval verantwoordelijk is… Continue reading

Nieuwe versie: Tool van ZZP-mix tot rooster incl. financiën

15 jaar geleden “ontdekte” ik dat alles rondom planning binnen veel instellingen een black box is. Iedereen snapt dat de begroting leidend is, er een vertaling moet worden gemaakt naar personele inzet en daar roosters op gebaseerd worden. Maar hoe dit nu precies gaat… Terwijl in deze instellingen de loonkosten vaak de grootste kostenpost zijn!… Continue reading

nieuwbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief * verplicht e-mail adres * Voornaam Achternaam Functie Bestuur / directie Management Beleidsmedewerker Control / financiën Rol in functioneel beheer (zoals proces- / applicatiebeheer) ICT Mijn functie staat er niet bij / overig

Informatiemodel – wat is het en waarom nodig?

Binnen iedere zorginstelling (of bedrijf) worden veel gegevens vastgelegd, bewerkt en gebruikt. Gegevens op zich zijn nog geen informatie. Bovendien worden er vrijwel altijd meerdere applicaties gebruikt – al dan niet gekoppeld – waarin onderling samenhangende gegevens worden vastgelegd. Zo komen cliënten en medewerkers bijna altijd in meerdere applicaties voor. Een informatiemodel is een inhoudelijk… Continue reading

Applicatiebeheer in zelfsturende organisaties

Veel zorgorganisaties die grote veranderingen hebben doorgevoerd in de zorgteams met het overstappen naar zelfsturing (of zelforganisatie, of zelfstandigheid – geef het beestje maar een naam), richten hun aandacht nu op de ondersteunende processen. Dus ook op hoe het beheer van de informatievoorziening is ingericht, inclusief applicatiebeheer. Best ingewikkeld, nu voorheen bestaande communicatiekanalen en taakverdelingen… Continue reading

Vergader wijzer

Hoeveel zou er in totaal onnodig vergaderd worden? Veel vergaderingen zijn slecht voorbereid en zelfs helemaal niet nodig. Als iedereen voor het organiseren van een vergadering de “vergaderwijzer” eens zou doorlopen, zou veel onnodig vergader voorkomen kunnen worden. Ja, een open deur, maar in de praktijk blijkt kritischer zijn op de noodzaak bij elkaar te… Continue reading