Maurice van Elburg

Maurice van Elburg

consultant en projectleider in de langdurige zorg

Hoeveel uren zorg per ZZP?

In vrijwel alle projecten op het gebied van capaciteitsmanagement die ik draai, komt op enig moment die vraag weer terug: hoeveel uren zorg mag ik inzetten per ZZP? Logische en goede vraag.

Voorheen: de HHM-norm

Bij de introductie van de bekostiging op basis van ZZP’s is door de NZa de zgn. HHM-norm geïntroduceerd. Op basis van metingen hoeveel tijd medewerkers bezig waren met een bepaalde cliënt, werd een gemiddelde bepaald dat gemiddelde werd uitgesplitst op basis van de destijds geldende “functies” (OB, PV en VP). Voor de ZZP’s in de V&V kwam daar dit lijstje uit (voor andere sectoren kan eenzelfde benadering worden gehanteerd, het gaat om het principe):

Dit is een stokoud lijstje (± 2014), maar duikt nog wel eens op in de documenten van de NZa.

Geen uren-norm meer, maar euro’s

Maar het is belangrijk te realiseren dat deze norm niet meer geldt. Ik heb contact gehad met zowel de NZa als met HHM en beide partijen geven aan dat deze norm nu niet meer bruikbaar is. Deze norm is losgelaten en dus niet bijgehouden, terwijl duidelijk is dat de zorgzwaarte (gemiddeld) is toegenomen.

Sterker nog, er is helemaal geen uren-norm meer!

In de opbouw van de ZZP is wel degelijk sprake van een component “loon”, maar die betreft alle loon in de instelling (toegerekend aan de cliënten met een ZZP). Die component is dus inclusief management, afdeling ICT, Raad van bestuur, etc. De component loon wordt uitgedrukt in euro’s (€) en niet in uren.

Maar wat is dan de richting?

Toch vragen managers en teamleiders in de zorg mij vaak of er dan helemaal niets te zeggen is over hoeveel uur je voor een ZZP mag inzetten? Plat gezegd: nee. Maar goed, het is logisch enig gevoel te willen hebben waar we het over hebben. Hoe doen we dat dan?

Zoals gezegd is de zorgzwaarte toegenomen. De NZa heeft hier wel degelijk rekening mee gehouden in de tarieven van de ZZP. Hoe zit dit?

Om toch een indicatie te hebben hoeveel uren bij benadering horen bij een bepaalde ZZP, is berekend:

  • Hoeveel zijn de tarieven per ZZP gestegen als we 2020 afzetten tegen 2014?
  • Welk deel ervan is door indexatie van de loonkosten te verklaren?

De NZa geeft aan dat zij in de periode 2014 – 2020 hebben gerekend met een totale stijging van de loonkosten van 14,3%. 

De procentuele stijging van de tarieven die boven de indexatie uitkomt, interpreteren we als vergoeding voor de toegenomen zorgzwaarte. Dat percentage hanteren we als stijging in uren van de HHM-norm van 2014. Dit leidt tot het volgende:

ZZP20142014 + stijging loonkosten20202020 t.o.v. 2014
4€ 117,70€ 134,53 € 140,51104%
5€ 161,53€ 184,63 € 242,65131%
6€ 161,83€ 184,97 € 223,59121%
7€ 190,12€ 217,31€ 285,73131%
8€ 221,86€ 253,59€ 369,90146%

Als we deze percentages toepassen op de HHM-norm uit 2014 leidt dit tot de volgende zorguren per week:

ZZP20142020
49,6110,0
515,620,5
616,419,8
71925,0
824,135,2

Deze uren moeten nadrukkelijk niet als een norm worden beschouwd. Het geeft richting hoeveel uren zorg een cliënt met een bepaalde ZZP ongeveer nodig heeft. Hierbij zijn ook nog niet de zgn. kwaliteitsgelden / EVM-middelen opgenomen, wordt geen rekening gehouden met meerzorg, etc. Deze uren moeten dus met de nodige voorbehouden worden bekeken. Maar het geeft wel aan waarmee in de tariefstelling is gerekend.

1 Comment

  1. Pingback: Zzp 5 In De Zorg: De Voordelen Van Zelfstandig Werken

Comments are closed.